fredag 16 juni 2017

Om socsverige

Kommuntjänstemän blir kåta av ”samverkan”

Alla ska samverka

- Här samverkar vi

Ingen vet vad samverkan är

Alla säger samverkanUtreda, behovsanpassa, kartlägga

Inreda, bordlägga
Bidragsbekostad mögellägga


Egenmakt, delaktighet

Ingenmakt och valfrihet
Ofrihet


"Socialtjänsten skall utforma insatsen i samråd med den enskilde"

Vem är den enskilde?

Jag är en människa

Alla är enskilda, ingen är tillsammans

I samråd är alla ensamma

Systemet samverkar utan verkan

Inverkan, utverkanPåverkan 
Ledsen

Värk

Pms

Enskild

Frånskild kvinna kallad den enskilde hälsar från hisingen

PissingenKommuntjänstemän blir kåta av "mångfald"

"Insatserna skall syfta till inkludering utifrån mångfaldsperspektiv"

- Jag fick skriva intersektionalitet!

Ingen vet vad det är

Den kvoterade multikultimångfaldsgruppen ger sitt alibi

- Socioekonomisk bakgrund?
- Du kan glömma att vi skriver klass


Samverkande identiteter utan påverkanTrygghet och trivsel

Kameraövervakad egenmakt

"Behovsprövade insatser i samverkan med den enskildes nätverk"
Delaktighet

Välkommen till soc-sverige här är ingen fattig

Evidensbaserade insatser där den enskilde själv skall lösa sina problem


Sluta filma dåBarnets Bästa I Centrum – BBIC

”Han köpte en pistol” finns inte med i utredningsformuläret

"Den enskilde ska göra sin röst hörd"

Säg nåt som har en flik i dokumentationsprogrammet - Det är inte socialtjänstens ansvar
Här jobbar vi med ingenmakt och samverkan

Påverkan, inverkan, ingen bor i centrum – där är barnets bästa

BBIC, MST, KBT

GHB, THC, PCPInatt bränner en mångkulturell grupp en bil i samverkan

Egenmakt

Påverkan

Ingenmakt

Här är ingen enskild här jobbar vi med inkludering

Bilar med belastad socioekonomisk bakgrund
På pissingen är vi kostnadseffektiva

Gruppens sammansättning bör ses över utifrån kön och ålder"Socialtjänsten gör alltid en proffesionell riskbedömning"

- Det är en risk att vara en pojke

- Risk för vad?

Pojkar är överrepresenterade i statistiken

Det är inte en risk att vara en flicka men det är en risk att vara en flicka nära en pojke

Flickor är inte representerade

- Du kan glömma att vi skriver klass


Ingen risk att vara en flicka
- Socialtjänsten skall inte utreda för mycket
Våld kan inte dokumenteras på vår enhet
Behovsprövade insatser
Inte till flickor
"Ärendet skall hanteras skyndsamt och utan fördröjning"
- Nu har vi tio minuter till det här samtalet
Flickor har inte behov


Alla pratar

Ingen lyssnar

Ingen säger nåt

Som på dagis


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar