lördag 2 juli 2016

Om andrumsmordet, ett försök till översikt av vad fan det är som händer

Tänk på henne, som med sitt barn på höften tagit sig hela den långa vägen hit. Barfota, traumatiserad, våldtagen, skadad. Men äntligen framme. Den 25 november 2015 lämnar hon in sin asylansökan. En dag för sent.


Om det brinner, så åker man inte tillbaka. De tror att det går att neka folk att komma hit. Det gör det inte. Brinner det så springer man, lagligt eller ej. Europa kan bygga sina murar, spendera miljoner på REVA-kampanjer och taggtråd, ta in militär som gör push-backs, spruta tårgas och skjuta kulor. De kan klubba igenom lagförslag som det svenska. Folk kommer ändå att komma till Europa. För det finns inget val. Europa kan välja att hantera det, eller att mörka det. Vi kan välja att agera, eller att mörka vi också. Europa är inte deras. Europa är inte vårt. Europa och Sverige är bara geografiska platser på jorden, som inte tillhör någon. Eller som tillhör oss alla.

Det är svårt att ta in vart vi har hamnat. Det har skett en så dramatisk förändring i det offentliga samtalet om invandring att det nästan varit svårt att ta på allvar. Den svenska flyktingpolitiken och assyllagstiftningen har förvandlats till något som få av oss hade kunnat föreställa sig.
Vad fan är det som händer? Ärligt, verkligen på riktigt, fråga dig: vad fan är det som händer? Har du koll på det?
Många har det senaste känt nån form av politisk apati, folk orkar inte ta in den nya tillfälliga asyllagen och dess konsekvenser. Den nya lagen som innebär att Sverige endast förhåller sig till EU:s (ni vet nobels fredspristagare 2012) miniminivå. Men vi kan inte slacka nu, motståndarsidan trappar upp och vi behövs mer än någonsin. Vi som vet att det är fel, och att det som hundarna i riksdag och regering har inlett inte är nåt annat än ett andrumsmord. Deltagande i ett massmord förlagt utanför Sveriges gräns.

Till följd av bl.a. flera pågående allvarliga konflikter i omvärlden var över 60 miljoner människor på flykt under 2015, det största antalet sedan andra världskriget. Antalet asylsökande som sökt sig till Sverige under 2015 har också varit rekordhögt och utmaningarna för det svenska asylsystemet är mycket stora. Av de totalt 163 000 asylsökande i Sverige under 2015 togs det under perioden septemberdecember emot drygt 140 000, varav mer än 26 000 var ensamkommande barn. Det är inte bara det svenska asylsystemet som utsätts för stora påfrestningar. Även andra centrala samhällsfunktioner utsätts för en mycket stor belastning. Det som särskilt kan lyftas fram är boendesituationen, hälso- och sjukvården, skolan och den sociala välfärden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har varnat för att viktiga samhällsfunktioner inte klarar av ansträngningen. I november förekom det att asylsökande tvingades sova utomhus då Migrationsverket inte kunde garantera tak över huvudet för dem som sökte sig till Sverige. Regeringen har gjort bedömningen att situationen innebar ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Tillfälliga gränskontroller har därför införts, liksom id-kontroller vid resor med buss och tåg från Danmark till Sverige och vid vissa båtresor till Sverige. Antalet asylsökande till Sverige har nu minskat kraftigt. Flyktingsituationen i och i närheten av Europa innebär emellertid att Sverige inom kort återigen kan hamna i en situation när antalet asylsökande kraftigt ökar. För att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande presenterade regeringen den 24 november 2015 åtgärder i syfte att kraftigt minska antalet asylsökande...”

Ur lagrådsremissen (lagförslaget) ”Tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, s.22.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har offentligt tillbakavisat idén om systemkollaps. Såhär skriver de på sin blogg 11 december 2015:
Är det en systemkollaps ni beskriver?
– Det är ett ansträngt läge på en rad områden.  Men att säga att det är en systemkollaps är helt enkelt inte sant, säger Alexandra Nordlander.”.
Regeringen konstaterar att otroligt många människor befinner sig på flykt. (Men sen fortsätter inte texten om de villkor som råder för dem eller om hur de flyr undan våld och död. Regeringen fortsätter inte med att beskriva hur Sverige ska göra allt för att skydda dessa människor. Tvärtom.) Regeringen fortsätter med utmaningarna för Sverige, de skriver om ”stora påfrestningar” och domedags-siar om hur det svenska systemet skall rämna. Det var helt enkelt inte sant, men ändå är regeringens svar på att människor har tvingats sova utomhus i Sverige att de nu ska göra det utanför Sveriges gräns istället. ”Ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet”, är regeringens bild. Ett allvarligt hot mot asylrätten, mänskligheten och enskilda människors liv, är den andra sidan av myntet. Lövén sa ”Refugees Welcome”, och han sa ”Mitt Europa bygger inte murar”. Han ljög. Han har själv förvandlats till en av europamurens allra ihärdigaste byggherrar. Samtidigt sitter Romson på muren med tårar i ögonen. Lady, sluta lipa och avgå genast.

Jag ska presentera Michael Williams punkter (den krusiverade texten) som förklarar vad det egentligen står i lagtexten. Dessa publicerades i ”Artikel 14” nr.1 2016. Efter varje punkt har jag kommenterat för att göra dem mer begripliga. Poängen är att vi måste försöka förstå, vad det är som står i den krångliga lagtexten. Jag är inte jurist, och om du hittar något fel, vänligen holla at your girl. Min kunskap om och tolkning av migrationsrätt kommer ur mina år som asylrättsaktivist, juridiskt är jag aldelles vanlig. Och det är just vi vanliga som behöver försöka fatta det här. Och Michael, jag hoppas att det är ok att jag publicerar din text. Jag tror att vi båda vill att folk ska veta om vad det är som händer. Du lyckas stolpa upp det på ett sätt som går att fatta, och jag hoppas att ännu fler orkar ta in med mina kommentarer. Om det inte är ok kan du la hojta, eller så får du typ stämma mig. Du skulle inte vara den första. Eller alltså stäm mig inte, ok?! Bara skicka en kommentar så tar jag bort. Hur som, här är en text om det vidriga lagförslaget som klubbades igenom den 20 juni 2016, och som nu gäller tre år fram:

1) ”Att alla skyddbehövande förutom kvotflyktingar får tillfälliga uppehållstillstånd (TUT).”

För det första kan vi konstatera att ALLA knappast kommer att få någon form av uppehållstillstånd. Gränsen är stängd. Det krävs ID-handlingar. Många som lyckats med bedriften att söka asyl kommer såklart att få avslag även på TUT.
Gruppen kvotflyktingar är en mycket liten del av alla som är aktuella för asyl i Sverige. Enligt migrationsverket var de 2011-2015 1900 personer per år. ALLA andra kan alltså endast till en början få TUT. Märk väl att detta alltså också gäller barn.

2)”Att konventionsflyktingar får treåriga tillstånd som kan förnyas med ett år med villkorad rätt till familjeåterförening. Om familjeåterförening söks inom tre månader från det att uppehållstillstånd beviljas ställs inga krav på försörjning. Därefter gäller däremot ett försörjningskrav om inte flyktingen är ett ensamkommande barn.”

Konventionsflyktingar är de vars situation beskrivs i FN:s flyktingkonvention. Det är konventionsflyktingar som har ”flyktingstatus”. Det finns också andra kategorier av ”skyddsbehövande”.
Försörjningskravet är helt frikopplat från verklighen. Om man söker inom tre månader, finns det inte. Efter tre månader, kan man neka folk att återförenas med sina familjemedlemmar för att man inte garanterat kan försörja dem. TRE MÅNADER. Alltså, regeringen har såklart hört talas om villkoren på arbetsmarknaden. Om hälsotillståndet man kan tänkas befinna sig i TRE MÅNADER efter att man fått sitt TUT. Regeringen vet såklart också om att familjer på flykt splittras och det kan ta tid att lokalisera alla familjemedlemmar. Försörjningskravets undantag för ensamkommande barn innebär också att sättet att rädda familjen kan vara att tvingas skicka barnen först, ensamma. Människor dör eller lämnas kvar i kriget för Sverige vill se pengarna först.

3)”Att ”alternativt skyddsbehövande” får ettåriga uppehållstillstånd utan rätt till familjeåterförening. Vid förnyelse gäller tvååriga uppehållstillstånd.”

”Alternativt skyddsbehövande” räknas alltså inte som konventionsflyktingar. Det är tex personer som riskerar dödsstraff, tortyr, eller att som civila skadas i krig. Den stora skillnaden mot dem med flyktingstatus är att denna grupp inte bedöms riskera förföljelse. Detta är den största gruppen som söker asyl i Sverige.
Regeringen vet naturligtvis om att varken dödsstraff, tortyr eller krig kommer att avskaffas inom ett års tid. Om en person löper risk att skadas i en väpnad konflikt löper givetvis personens anhöriga som är kvar exakt samma risk. Ändå tas möjligheten till familjeåterförening bort FÖR DEN STÖRSTA GRUPPEN ASYLSÖKANDE.

4)”Om skyddsbehövande vid förnyelse av TUT har ett fast arbetserbjudande med viss längd och en beskattningsbar inkomst som räcker till försörjning av arbetstagaren eller näringsidkaren kan permanent uppehållstillstånd (PUT) beviljas. En kombination av anställning och företagsamhet verkar vara möjlig. En konventionsflykting måste vänta tre år på denna möjlighet medan en alternativ skyddsbehövande kan söka redan efter ett år.”

Det betyder alltså, att enda chansen att faktiskt få stanna i Sverige och bli en del av det här landet på riktigt är via arbete. PUT skall nu bedömas efter vad (och om) en person tjänar och inte på vart och vad personen flytt ifrån, dennes hälsa eller behov av skydd. Märk också att det står att PUT KAN beviljas, det är alltså inte givet att det SKA beviljas trots att personen har ett eventuellt arbete.
Som vi vet är inte arbetsmarknaden jämställd. Ex kvinnor, gamla, funktionshindrade, sjuka och andra kommer därmed ha sämre möjligheter att få PUT (!!!!). Det spelar alltså ingen roll varför du är i Sverige, är du inte anställd så får du inte stanna.

5)”Skyddskategorin ”övrigt skyddbehövande” kommer inte att gälla under perioden”.
Den här kategorin har alltså fram tills nu funnits i svensk lag. Den är ett svenskt påfund till skillnad från kategorin ”alternativt skyddbehövande” som är en kategori som skapats av EU. Eftersom Sverige nu endast vill hålla sig till EUs minimikrav så tas kategorin bort helt. Det är till exempel personer som inte kan utvisas/återvända till hemlandet för att det är krig där, som riskerar att utsättas för övergrepp eller vars hemland härjas av naturkatastof. Kategorin tas bort. Alltså, en grupp som man ansett vara i så stort behov av skydd att man tidigare formulerat en helt egen asylgrund åt dem är nu plötligt helt ointressanta. En hel grupp skyddsbehövande raderas alltså. Kanske bedömer regeringen att exempelvis naturkatastofer och dess konsekvenser kommer att vara avklarade i och med den nya lagen?

6) ”Inte heller uppehållstillstånd pga svåra sjukdomar, ansknytning till sverige (genom lång vistelsetid ex) eller situationen i hemlandet (dock inte kopplat tillskyddgrundande risker) enligt kap 5.6 Utlänningslagen kommer att beviljas. Varken särskilt ömmande omständigheter eller synnerligen ömmande omständigheter kommer därmed att beaktas”.

Alltså behöver jag ens kommentera den här? Med jämna mellanrum läser vi om människor, ofta barn, som befunnit sig i sverige i åratal under sin asylprocess. Barn som är uppväxta här, har sin trygghet här och som numera har svenska som sitt första språk. Dessa har nu inga möjligheter att få stanna. Anknytning till Sverige tas bort. Se också små barn som familjehemsplacerats (tidigare fosterhem) under sin tid i Sverige och som knutit an till sina nya "föräldrar". Dessa går också bort. Barn kommer att kunna utvisas till platser som de inte minns och vars språk de inte talar.
Särskilt ömmande omständigheter och synnerligen ömmande omständigheter är det som i tidigare lagstiftning hette ”humanitära skäl”. Till exempel en svältkatastof. Det är fred, men det finns ingen mat. Här kan man också till exempel hitta ”apatiska barn” som alltså tidigare kunde beviljas uppehållstillstånd pga sin ”apati” sitt hälsotillstånd, vilket inte är direkt kopplat till situationen i hemlandet. Alltså, vad som pågår i hemlandet var ointressant om barnet är jättesjukt, då det i sig var grund till uppehållstillstånd. Fram tills nu. Humanitära skäl beaktas inte. Sug på den liksom.

7)”Istället införs en ny bestämmelse som ger en begränsad möjlighet att bevilja uppehållstillstånd när ”det krävs för att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser.” De exempel som nämns i remissen är rätten till familjeliv enligt Europakonventionen, risken att en sjuk person behandlas så illa att det uppgår till ”omänsklig eller förnedrande behandling” och skydd för människor som utsatts för människohandel”.

Ok så den här nya bestämmelsen behövs för att Sverige ska kunna leva upp till internationella förpliktelser. Vi har alltså framför oss en lagstiftning som är så restriktiv att det krävs en undantagsbestämmelse för att vi ska kunna uppfylla minimikrav. Hela jävla lagstiftningen borde ge grund för uppehållstilltånd för att alltihopa är ”omänsklig OCH förnedrande behandling”.

8)”Uppehållstillstånd som beviljas pga verkställighetshinder enligt utlänningslagen paragraf 12.18 ska gälla i ett år. Vid förnyelse gäller ett år”.

Verkställighetshinder är väldigt kort sådant som kommer in efter att en asylansökan är prövad och som på något sätt gör att deportationen skjuts upp. Ni vet t ex när migrationsverket tillfälligt stoppar alla avvisningar till ett land pga att det hänt något dramatiskt. Eller personen har blivit allvarligt sjuk och kan inte flyga eller så. Ett år i taget skall man beviljas. Vilken jävla limbo-tillvaro. Att leva med ett överhängande utvisningsbeslut, som inte kommer ett genomföras just nu, men som ska omprövas varje år. Fatta stessnivåerna, ångesten. Va fan om en person inte kan utvisas så får den stanna. Det borde inte vara inte svårare än så.

9)”Det finns en del viktiga undantag för vissa asylsökande som befann sig i Sverige när lagändringarna presenterades. Ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige från barn och barnfamiljer som lämnats in senast den 24 november 2015 behandlas inte enligt den tillfälliga lagen. Istället används utlänningslagens regler precis som vanligt. Detta gäller om personerna befinner sig i Sverige och barnet inte har fyllt 18 år när beslutet tas”.

November 2015. Lagen röstades igenom 20 juni. Alla de som ansökt efter 24 november skall alltså prövas enligt den nya lagen. December, Januari, Februari, Mars, April, Maj. Och framtiden. Det är många månader och människor.
Min boy försvarsadvokat K säger såhär: "Jag företräder många som kom precis i gränslandet mellan ny och gammal lagstiftning. Lika sjukt varje gång man kollar om de kom den 23 eller 25 november.."
Undantaget gäller också bara om personerna befinner sig i Sverige. Och det gäller bara barn och barnfamiljer. Den som tagit sig till sverige, kanske över medelhavet och via ”balkanrutten” och ansökt om att barnen skall få komma efter måste nu åka tillbaka till kriget, om hen inte kan garantera deras försörjning. Alternativen är att lämna dem kvar eller att de också kliver i båten över medelhavet.

10)”De som senare bedöms vara alternativt skyddsbehövande och som hunnit söka asyl senast den 24 november 2015 och de som får flyktingstatus – oavsett när de sökt – ska kunna återförenas med sin familj. Men så länge de bara har tidsbegränsat uppehållstillstånd måste den som ansöker utifrån vara make/sambo eller barn under 18 år, eller förälder till ett barn under 18 år. Båda de vuxna måste ha fyllt 21 år och redan vara gifta eller sambo. Dessutom krävs i många fall att den som är här har en viss inkomst”.

Som skrivits i punkt 3 har alltså de ”alternativt skyddsbehövande” ingen rätt till familjeåterförning om de ansökt efter den 24 november 2015. Det är ett lotteri om man ”hunnit” ansöka rätt datum. Tillståndet i världen förändrades inte drastiskt efter den 24 november.
Och alla de vars barn fyllt 18 då? Jag skulle till exempel inte ha rätt att återförenas med min mamma eftersom jag är vuxen. Alla föräldrar som inte har fyllt 21? En morsa som är 20 år har ingen rätt att skydda sitt barn? Alla föräldrar som inte kan bevisa att de är gifta i hemlandet? Och återigen, alla de som inte har några pengar för att det inte finns arbete i Sverige.

11)”Vuxna personer måste i många fall kunna försörja både sig själva och sina familjemedlemmar och ha en tillräckligt stor bostad, för att familjen skall få komma till Sverige. Observera att detta krav inte bara gäller nyanlända utan även anhöriginvandring till dem som är bosatta sedan tidigare”.

Igen kan man konstatera att regeringen såklart känner till bostadsbristen, svårigheter att få jobb för många, och särskilt nyanlända personer och de givna svårigheterna att försörja en hel familj på en enda inkomst, om man har en. Självklart vet de. Men, det är inte regeringen som måste ringa och säga att: ”Mormor, du måste dö ensam och fattig i hemlandet, för kön på boplats-göteborg är tiotals år.”

12)”Försörjningkravet gäller inte dem vars familjemedlemmar hinner ansöka innan lagen träder i kraft. För dem som ansöker senare gäller försörjningskravet i tre situationer var för sig: a) när ansökan om familjeåterförening inte lämnats in inom tre månader efter det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd. b) när det skulle vara möjligt att återförenas i ett annat land utanför EU, och c) när ett par inte bott ihop länge utanför Sverige eller på annat sätt kan visa att de har ett väletablerat förhållande”.

Återigen de där tre månaderna. Och att återförenas utanför EU. Jag är lite osäker på denna men jag tolkar det som att det betyder att om man har juridisk möjlighet att återförenas i ett flyktingläger någon annanstans i världen så är det grund att neka anhöriga att komma hit?
Hur visar man att man har ett väletablerat förhållande? När ens tidigare bostad kanske är rämnad med marken eller om ingen i hemlandet kände till relationen för att den inte var accepterad?

//End of Williams punkter.
De nya tillfälliga uppehållstillstånden kommer med all säkerhet att leda till en dramatisk ökning av antalet personer som lever gömda, s.k ”papperslösa”. För jag menar, vadå, när tre år har gått så packar man sin lilla rullväska och åker hem? Som en jävla utbytesstudent. Knappast, och visst, man ska då ha chans att få TUT omvandlat till PUT, men bedömningen ska baseras på pengar. Inte rätten till skydd. Hela poängen med att införa TUT är såklart att kunna neka permanenta uppehållstillstånd. Tid, energi och resurser kommer att läggas på att jaga, fånga och flyga hem människor.

Hur kan man samtidigt hetsa på att folk inte integreras, inte deltar i samhällslivet och annamar det svenska? Hur kan man tro att någon människa ska se någon mening med att försöka rota sig i Sverige när man ändå inte är välkommen att stanna.

De nya bestämmelserna om att kraftigt begränsa anhöriginvandring kommer att leda till att fler måste fly och dö på vägen hit. Fler kommer att sjunka i medelhavet, fler kommer att övergreppas och traumatiseras på vägen hit. Den som beviljats anhörigstatus kan resa säkert till Sverige. Nu måste de istället själva ta sig hit, och ansöka om asyl. Alla de som inte själva åkt för att det är för farligt, för att de riskerar att inte klara det. Kvinnor, barn, gamla, sjuka. Alla de vi borde skydda extra tvingas nu ut på sitt livs farligaste resa.

Den nya lagen är inte ett andrum. Det är ett tydligt ideologiskt ställningstagande som speglar utvecklingen i hela Europa. Skälet att införa lagen är att antalet asylansökningar skall minska. Hela syftet med lagen är att göra det superrötet för en grupp människor. Syftet är att statuera exempel genom att medvetet behandla folk illa. Regeringen har haft så bråttom med lagen att de helt mörkat den massiva kritik den fått. De mörkar att lagen strider mot typ varenda jävla konvention som finns, ex barnkonventionen och kvinnokonventionen. De mörkar att lagens konsekvenser inte har hunnits utredas ordentligt. Tror någon på allvar att allt kommer att återgå när de tre åren passerat? När riksdagen har djupandats lite mitt i alla andras helvete. Knappast. Det här är ett steg på vägen mot en ny ordning.
 

De får sittt andrum medan andra slutar andas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar